استاندار خوزستان:برنامه های جدید برای ماه مبارک رمضان

استاندار خوزستان گفت: امسال ماه مبارک رمضان را با تمام واجبات شرعی باید به گونه ای عرضه کنیم که جذابیت و مطلوبیت آن بیشتر شود و مانند زمان سال تحویل که برای آن شرایط خاصی در نظر گرفته می شود برای این ماه نیز اینگونه عمل کنیم.

33333

مشاهده ویدیو