خلیل جنامی

IMG_1504
رئیس شورای اسلامی شهر آبادان

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی شورای اسلامی شهر آبادان

متولد: ۱۳۴۷/۳/۱
مدرک تحصیلی: دانشجوی سال آخر دکتری مدیریت گرایش کار آفرینی
سوابق کاری: مدرس دانشگاه و مدیر موسسه آموزشی فرهنگی سخنوران جوان (مرکز زبان بیان)
مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد آبادان 91-92
مدیر دبیرستان ماندگار رازی
مدیر مجتمع استعدادهای درخشان آبادان و خرمشهر
پست الکترونیک: janami_khalil@yahoo.com