دکتر محمد حویزاوی شهردار آبادان شد

DSCF4958

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر آبادان،پس از استيضاح شهردار سابق آبادان و بركناري ايشان در مورخه 95/3/20، فرآيند انتخاب شهردار جديد با انتشار فراخوان عمومي جهت شركت افراد واجد شرايط آغاز گرديد كه در اين مرحله بيش از 40 نفر از افراد بومي و غير بومي با ارسال سوابق كاري و مدارك تحصيلي خود جهت احراز سمت شهرداري آبادان كانديداتوري خود را اعلام كردند كه متعاقباً بررسي سوابق و رزومه هاي كاري آن كانديدا در دستور كار شورا قرار گرفت و پس از بررسي هاي لازم و برگزاري نشست هاي متعدد 6 نفر از افرادي  كه تمامي شرايط مندرج در فراخوان  و تجارب كافي را جهت احراز اين سمت داشتند به شورا دعوت شدند  و برنامه هاي خود را به اعضاي محترم شوراي شهر ارائه نمودند .

جلسه نهائي انتخاب شهردار آبادان در روز سه شنبه مورخ 95/4/22 و راس ساعت 9 صبح با حضور تمامي اعضاي شوراي اسلامي شهر آبادان در محل  سالن اجتماعات شورا برگزار گرديد .

در ابتداي جلسه آقاي سيد فياض موسوي رياست  شوراي شهر آبادان بيان نمودند كه در جلسه امروز هركس به عنوان شهردار انتخاب شود نماينده هر 13 عضو شورا خواهد بود . سپس راي گيري در اين خصوص آغاز گرديد كه نتايج شمارش آرا بدين ترتيب مي باشد :

آقاي محمد حويزاوي 10 راي – آقاي مهدي بقايي 1 راي و 2 راي سفيد مي باشد . بر اين اساس آقاي محمد حويزاوي به عنوان شهردار آبادان انتخاب گرديد.