سید فیاض موسوی

DSCF4220

متولد: ۱۳۴۷/۱۱/۱

مدرک تحصیلی: لیسانس ادبیات عرب و کاردانی رشته حرفه و فن

سوابق شغلی:

معاون فناوری اطلاعات مدرسه نمونه دولتی نخبگان ؛ مدیر مدارس ؛ رئیس دفتر نماینده مجلس هفتم ؛ عضو شورای سوم و چهارم؛رئیس شورای شهرستان