شجاع زویدات

DSCF4214

متولد: ۱۳۶۶/۱۰/۱

مدرک تحصیلی: کارشناس حقوق و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

پست الکترونیک: info@zoveydat.ir

سوابق شغلی:سرپرست مدارس ايران در امارات و باشگاه ايرانيان دبي در کشور امارات متحده عربی

مسئول فرهنگي اداره اوقاف آبادان