عبدالحسین مکوندی

IMG_1396

متولد: ۱۳۴۷/۱۰/۱۳

مدرک تحصیلی: ‍لیسانس مدیریت بازرگانی

سوابق شغلی:

معاونت حراست بازسازی آبادان ؛ حراست سازمان همیاری شهرداریهای استان ؛ حراست شهرداری آبادان ؛ مدیر عامل اتوبوسرانی ؛ مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ؛ معاون سازمان عمران شهرداری ؛ مسئول رسیدگی به شکایات و مشاور شهردار ؛ عضو سوم شورای شهر