فرشید بهشتی

img_1332

خزانه دار و سخنگو شورا

متولد: ۱۳۵۰/۱/۱۶

مدرک تحصیلی: دکتری پزشکی

سوابق کاری :‌

سمت های فعلی: کارمند دانشکده علوم پزشکی آبادان

سوابق شغلی: رئیس بیمارستان طالقانی آبادان ؛ مسئول فنی اورژانس 115 ؛ رئیس بیمارستان آیت الله بهشتی ؛ سرپرست شبکه بهداشت خرمشهر