مریم نصاری فرد

IMG_1600

متولد: ۱۳۵۶/۲/۱۸

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ادبیات عرب و دانشجوی کارشناسی حقوق

سوابق شغلی:

مدرس قرآن ؛ استاد دانشگاه شادگان ؛ مداح اهل بیت