یسری خلف دریس

IMG_1316

متولد: ۱۳۶۳/۲/۶

مدرک تحصیلی: کارشناس  ارشد آموزش زبان انگلیسی و کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

سوابق شغلی: مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاهها و دانشگاه آزاد اسلامی