اعضای کمیسیون های داخلی شورا انتخاب شدند

dscf5080

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر آبادان یکصد و هفدهمین جلسه رسمی شورا روز یکشنبه مورخه 95/7/25 با دستور کار بررسی لوایح و انتخاب اعضای کمیسیون های داخلی شورا برگزار گردید.

در این نشست پس از بررسی و اعلام رای در خصوص لوایح،اعضای کمیسیون های شورا به شرح ذیل انتخاب شدند:

کمیسیون اقتصاد:حمید حنظل عیدانی _ خلیل جنامی _ جاسم ثامری

کمیسیون عمران:ناصر کعبی _ شجاع زویدات _ زینب حیاوی

کمیسیون فرهنگی:مریم نصاری _ جاسم ثامری _ شجاع زویدات

کمیسیون حقوقی:سمیرا کردی زاده _ عبدالرضا قاسمی زاده _ سید فیاض موسوی

کمیسیون حمل و نقل و ترافیک:فرشید بهشتی _ عبدالحسین مکوندی _ زینب حیاوی

کمیسیون فضای سبز و محیط زیست:یسری دریس _ مریم نصاری _ عبدالرضا قاسمی زاده

dscf5079

dscf5082

dscf5085