برگزاری جلسه بررسی تناسب ساختار خدمات شهری آبادان در برنامه ششم توسعه کشور

dscf5154

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر آبادان،نشست تخصصی بررسی تناسب ساختار خدمات شهری آبادان در برنامه ششم توسعه کشور با رویکرد اقتصادی،گردشگری و محرومیت زدایی با حضور دکتر خلیل جنامی ریاست شورای شهر،دکتر حمید حنظل عیدانی عضو شورا و جمعی از کارشناسان و اساتید دانشگاهی و معاونت خدمات شهری و معاونت توسعه و برنامه ریزی شهرداری آبادان به همت مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی شورای اسلامی شهر آبادان در محل سالن اجتماعات شورا برگزار گردید.

این نشست با هدف ایجاد یک رویکرد و گفتمان علمی مطالعاتی جهت بررسی جایگاه خدمات شهری آبادان در برنامه ششم توسعه کشور برگزار شد و پس از ایراد پتانسیل ها و چالش های موجود، این برنامه مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت و مقرر گردید سلسله جلساتی در راستای بررسی برنامه ششم توسعه در زمینه های مختلف شهری انجام شود.

dscf5150

dscf5158